سیگنال فیوچرز

سیگنال لانگ

سیگنال لانگ نام ارز =trx نوع معامله لانگ نقطه ورود=0.0601118 تارگت اول =0.060937 تارگت دوم 0.61819 استاپ لاس=0.58819 ساعت 10.30

توضیحات بیشتر »